Giàn phơi điện tử điều khiển nhập khẩu Hotata LX-1108LED

Giá bán: 7,500,000
Giá gốc: 8,500,000
Tiết kiệm: 1,000,000 (12%)