Giàn phơi thông minh điều khiển nhập khẩu Takashi 630

1,550,000