Giàn phơi thông minh nhập khẩu treo trần Sankaku S03

2,250,000